Πέμπτη, 23 Νοεμβρίου 2017

Είσοδος Χρήστη

Πέμπτη, 23 Φεβρουαρίου 2017 Συνεδριακό Κέντρο Δαΐς

Επικοινωνία

Περιεχόμενο

Δημήτρης Κορδεράς , τηλ.: 210 6617 777 (εσωτ. 103), fax: 210 6617 778, e-mail: dkorderas@boussias.com

Χορηγίες

Νένα Γιαννακίδου, τηλ.: 210 6617 777 (εσωτ. 112), fax: 210 661 77 78, email: nenag@boussias.com

Άννα Γυπαράκη , τηλ.: 210 6617 777 (εσωτ. 152), fax: 210 661 77 78, email: agyparaki@boussias.com

Συμμετοχές

Στέλιος Κιοσσές, τηλ.: 210 6617 777 (εσωτ. 149), fax: 210 6617 778, e-mail: skiosses@boussias.com