Κυριακή, 19 Νοεμβρίου 2017

Πέμπτη, 23 Φεβρουαρίου 2017 Συνεδριακό Κέντρο Δαΐς

ThinkDigital

Think Digital

Η ThinkDigital, εταιρεία του TDG, συστάθηκε το 2006 και είναι το μεγαλύτερο δίκτυο Digital Μέσων στην Κεντρική & ΝΑ Ευρώπη, με παρουσία στις Ελλάδα, Ρουμανία, Βουλγαρία, Κύπρο, Αλβανία και Ουγγαρία. Πρόκειται για τον επίσημο αντιπρόσωπο Διαφήμισης, μεταξύ άλλων, του Facebook, του MSN & του Skype.

www.thinkdigital.gr